Narodna glasba

RAZLIČNI IZVAJALCI

SLOVENSKA ZEMLJA V PESMI IN BESEDI - SIJAJ SONCE (2010)

Format: CD

Šifra: 112119
EAN: 3838898112119

SLOVENSKA ZEMLJA V PESMI IN BESEDI - SIJAJ SONCE SLOVENSKA ZEMLJA V PESMI IN BESEDI - SIJAJ SONCE

Izdaja je plod javnega razpisa za iskanje, zbiranje, predstavljanje in snemanje slovenskega ljudskega glasbenega izročila za javno radijsko oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi - Sijaj, sonce! Z razpisom smo želeli odkriti in predstaviti tisti del ljudske ustvarjalnosti, ki jo spodbudi rojstvo; ustvarjalnosti, simbolno obsijane s soncem sreče, katere izraz so otroška razigranost, materinska nežnost, obredno dogajanje in verovanje, pa tudi tesnobna stiska, ki po soncu (sreči) hrepeni. Gre torej za tematsko bero redkih, pozabljenih in vnovič odkritih (tudi avtorsko preoblikovanih) ljudskih pesmi, uspavank, nagajivk, izštevank, ritmiziranih besedil in obrednih obrazcev, katerih nastanek je spodbudilo rojstvo (ali pa zgolj misel na ta dogodek).

Rojstvo je izjemno pomemben mejnik v človekovem življenju in zato tudi krepak dejavnik nastajanja in oblikovanja ljudskih šeg, navad in mnogovrstnih besedil, ki se prenašajo od ust do ust. Ker pa gre (kljub njegovi pomembnosti) hkrati tudi za zelo intimen dogodek (večinoma omejen na družino), je z rojstvom povezano ljudsko izročilo manj dostopno (zbiralci včasih nanj tudi nehote pozabijo), zato je tovrstnega gradiva manj tudi v zvočnih arhivih in notnih zbirkah.

Naša spodbuda je naletela na številen, vsebinsko in glasbeno raznovrsten odziv. Vsa prijavljena dela je v neposrednem stiku z izvajalci pretresala strokovna komisija, ki so jo sestavljali: etnolog dr. Bojan Knific, etnomuzikologinja dr. Urša Šivic in slavist Renato Horvat. Komisija je po tehtnem premisleku izbrala enajst posameznikov in skupin, štiri pa je v skladu z razpisnimi pogoji k sodelovanju povabilo uredništvo. Izbiri so botrovali skladnost prijavljenih del z razpisno tematiko (Sijaj, sonce!), programske potrebe, izkušnje ter poznavanje ljudskih tvornosti in dogajanja na slovenski zemlji. Poudariti velja, da tega izbora ne gre enačiti s spodbujanjem izvajanja ljudske glasbe, spodbujanjem, ki ga zaznamujejo druge sorodne akcije, pač pa je pred vami strnjen prikaz tistega izročila, ki se v pesmi in besedi ob misli na rojstvo utrne dandanes. To torej pomeni, da nismo vztrajali zgolj pri petju po starem, pač pa je bil imperativ izbire prikaz žanrsko kolikor je mogoče raznolike tvornosti, ki pa je seveda morala ustrezati tudi merilom glasbeno-estetske uglašenosti.


Izdaja prinaša torej zgodbo o rojstvu, zgodbo, ki pravi, Sijaj, sonce! Njena celota je kot čipka, klekljana iz niti, ki so jih v studio 14 prinesli ljudski pevci iz vse Slovenije. Vsaka je drugačna, svojstveno iskreča se in v različnih barvah lesketajoča se – vse pa trdno povezuje začetni vozel. Pred vami je torej zvočni zapis tistega izročila, ki se porodi ob misli na rojstvo, izročila, prelitega v uspavanko, izštevanko, otroško pesem, igro, šego, vražo, obred, pripoved, pripovedno pesem ali v zgodbo o rojstvu božjega sina. Zatorej: Sijaj, sonce! Sijaj od včeraj in danes - za jutri in pojutrišnjem.


Sijalo je sonce, rodila se je zgoščenka
:
1 Nina, nana, nena. Marinka Fabijan 2.11 (
poslušaj!)
2 Govorna predstavitev izročila Julijane Gartner. Julijana Gartner 0.57
3 Pa pet zamorčkov šlo je. Julijana Gartner 0.56 (
poslušaj!)
4 Tinka-Tonka. Julijana Gartner 0.13
5 Dirja, dirja kon’a. Julijana Gartner 0.14
6 Bingale-bongale v cerkev zvoni. Julijana Gartner 0.11
7 Cinca-marinca. Julijana Gartner 0.08
8 Gašper s konjem v zlati hali. Julijana Gartner 0.39
9 Pejmo spat. Julijana Gartner 0.16
10 Pripoved o porodu 1. Julijana Gartner 0.14
11 Pripoved o porodu 2. Julijana Gartner 0.34
12 Gunca, gunca. Neža Strmčnik 0.32
13 Oltar, dve svečki. Minka Kladnik 0.27
14 Petr, patr, Abraham. Minka Kladnik 0.08
15 Ninčka-nančka - kaj dela? Neža Strmčnik 0.13
16 Bica-baca. Minka Kladnik 0.11
17 Jaz sem mala roža. Ana Strmčnik 0.27
18 Enkrat je bil nә grof. Neža Strmčnik 0.12
19 Hribček, dolin'ca. Ana Strmčnik 0.09
20 Prvi je rәku: Pimә! Ana Strmčnik 0.16
21 A je uhelj doma? Ana in Neža Strmčnik 0.12
22 Kol'k' je v bradi žlic? Ana in Neža Strmčnik 0.17
23 Oče so rekli - sklede umivat. Ana Strmčnik in Minka Kladnik 0.21
24 Mama kuha kәfječka. Minka Kladnik 0.22
25 Šimen inu Agata. Minka Kladnik 0.11
26 Šimen pa Agata. Neža Strmčnik 0.11
27 Ana, kje maš cajnә? Ana in Neža Strmčnik 0.16
28 Engәl-bengәl, cuckov sin. Ana Strmčnik 0.17
29 Detetu. Melita Turnšek 2.05
30 Pripoved o ženitovanjski šegi in viža Kurja taca. Branko Fuchs in člani Folklorne skupine Košuta 3.06
31 Pripoved o šegi botrinje, vraže in uspavanka. Branko Fuchs in člani Folklorne skupine Košuta 3.02
32 Spominčica. Milena in Janez Blažič 2.44
33 Obisk staršev pri hčeri po njenem porodu. Janez Pezdirc in Jožica Klemenčič 8.53
34 Jaz sem muzikant. Otroci 3. A razreda Osnovne šole Majde Vrhovnik 2.33
35 Ujsa-drajsa. Folklorna skupina Osnovne šole Dobrepolje 0.16
36 Ujsasa-drajsasa. Folklorna skupina Osnovne šole Dobrepolje 0.16
37 Debeli in suhi. Folklorna skupina Osnovne šole Dobrepolje 0.10
38 Sraka ima dolgi rep. Folklorna skupina Osnovne šole Dobrepolje 0.11
39 Ena sekir’ca rada sejka. Folklorna skupina Osnovne šole Dobrepolje 0.10
40 Ta iz drevesa češplje stresa. Folklorna skupina Osnovne šole Dobrepolje 0.11
41 Na klinčki visi kikl'ca. Folklorna skupina Osnovne šole Dobrepolje 0.14
42 Si b’la na vrti? Folklorna skupina Osnovne šole Dobrepolje 0.14
43 Tika-tika-touka. Folklorna skupina Osnovne šole Dobrepolje 0.12
44 Sem šu v gozd. Folklorna skupina Osnovne šole Dobrepolje 0.16
45 Ena-dva, ropota. Folklorna skupina Osnovne šole Dobrepolje 0.21
46 Ena lučka mi gori. Folklorna skupina Osnovne šole Dobrepolje 0.26
47 Lačna nejsi, žejna ne. Folklorna skupina Osnovne šole Dobrepolje 0.31
48 Spomin na rojstvo otroka v tridesetih letih dvajsetega stoletja. Lojzka Merc 3.19
49 Lansko leto sem se oženil. Trstenske 6.43
50 Včeraj ob deveti uri. Ragle 4.36
51 Stoji, stoji en hrib strman. Ragle 3.31
52 Ajči, tutajči - čiba nese jajči. Ragle 0.29
53 Aja, tuta, nina - ata gre po vina. Ragle 0.15
54 Lej ga, lej ga, jagenjčka. Ragle 0.28
55 Vraže. Ragle 1.38
56 So ptički se ženili. Aleš Hadalin, skupina Petzapet 1.49
57 Ata, kje so mam'ca zlata. Družina Miklavž 4.48
58 Spomini na rojstvo. Fantje z vasi 1.56
59 Božična. Fantje z vasi 4.12
60 Koledovanje v Neblem v Goriških brdih v prvi polovici 20. Stoletja. Jasna Majda Peršolja 4.38
61 Le čuj, le čuj, ljub' sosed moj. Maja Petelin, Mateja Petelin, Herta Sorta 1.51

Cena: 13,76 EUR
Nakup digit. mp3 verzije

Moja košarica

Vaša košarica je prazna.

Moj račun