Najbolj obiskovane in poslušane februarja 2015 na spletni strani ZKP RTV SLO

Naša elektronska statistika je dala naslednje rezultate:

izdaje – obiskanost
1. Janez Bitenc: Mavrica
2. Vlomilci delajo poleti
3. Otroški svet glasbe 1
4. Dušan Velkaverh: Popevke
5. Knjiga o džungli 1
6. Janez Kuhar: Vesela hišica
7. Tabu & Simfonični orkester RTV SLO: Dan 202
8. MI2: Čista jeba
9. Ribič Pepe & OPZ RTV SLO: Barčica po morju plava
10. Hit poletja


skladbe – poslušanost
1. Janez Bitenc (Mavrica): Metuljček cekinček
2. APZ Tone Tomšič: Damijan Močnik: Amor et Bacchus
3. Stefan Milenković: J. Brahms - Violinski koncert v D-duru: Allegro giocoso
4. Janez Bitenc (Mavrica): Dežek trka
5. OPZ RTV SLO (Violinček 2014): Jutranja pesem

Najbolj obiskovane in poslušane februarja 2015 na spletni strani ZKP RTV SLO