Najbolj obiskovane in poslušane februarja 2017 na spletni strani ZKP RTV SLO

Naša elektronska statistika je dala naslednje rezultate:

izdaje – obiskanost
1. Janez Bitenc: Mavrica (januar 2017 - 1.)
2. Knjiga o džungli 1 (januar 2017 - 6.-7.)
3. Janez Kuhar: Vesela hišica (januar 2017 - 3.)
4. Otroški svet glasbe 1 (januar 2017 - 5.)
5. - 6. Slovenska zemlja v pesmi in besedi 5 - Skozi prostor in čas (januar 2017 - /.)
          Dušan Velkaverh: Popevke (januar 2017 - /.)
7. Nina Šenk: Art - Dreamcatcher - Quadrum - Dialogues (januar 2017 - /.)
8. Violinček 2017 (januar 2017 - /.)
9. Nina Strnad in Peter Mihelič: V luči življenja (januar 2017 - /.)
10. Violinček 2012 (januar 2017 - 9.)


mp3 – poslušanost:
1. Folklorna skupina "Val Resia" (Slov. zemlja v pesmi in besedi 5): Lipa ma Marica yes
2. Janez Bitenc (Mavrica): Dežek trka
3. Janez Kuhar (Vesela hišica): Vesela hišica
4 . Janez Bitenc (Mavrica): Naša četica koraka
5.  Anton Grčar: J. Haydn - Koncert za trobento in orkester - allegro

Najbolj obiskovane in poslušane februarja 2017 na spletni strani ZKP RTV SLO