DISSONANCE

DISSONANCE: ŽURAJ - LEBIČ - MOZART

Resna

Format: CD

Šifra: 114526

EAN: 3838898114526

Disonanca - neubranost, neskladnost – na prvi pogled nenavadno, da si zasedba godalnega kvarteta, ki naj bi predstavljala vrhunec ubranosti komornega muziciranja, skupnega glasbenega dihanja in poustvarjanja tak pojem izbere za svoje ime. A godalni kvartet si je nadel ime DISSONANCE, saj ga očitno razume kot simbol želje po iskanju še neuhojenih poustvarjalnih poti. Od tod črpa repertoarni navdih, priostren čut za izbor in vrstni red tehtnih izvajanih del, ki se odraža tudi na pričujočem diskografskem prvencu z deli Vita Žuraja, Lojzeta Lebiča in Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Godalni kvartet Dissonance sestavljajo člani Orkestra Slovenske filharmonije:
Janez Podlesek – 1. violina
Matjaž Porovne – 2. violina
Oliver Dizdarević - viola
Klemen Hvala - violončelo
Glasbeniki so se kot kvartet prvič združili za prvo slovensko izvedbo godalnega kvarteta skladatelja Lojzeta Lebiča, do katere je leta 2014 prišlo po več kot 30 letih od nastanka skladbe. Strokovna javnost je to izvedbo odlično ocenila in glasbeni kritik dr. Gregor Pompe je 16.6. 2014 v Dnevniku zapisal: »…presenetila pa je tudi ad hoc zasedba godalnega kvarteta, ki se je sestala za menda prvo slovensko izvedbo Lebičevega Godalnega kvarteta. Gre za delo, ki v svoji brezkompromisni modernistični trdosti ni našlo dovolj odprtih domačih izvajalcev, zato je zavzetost in pa tudi zvočna strast, s katero so mladi člani domačih filharmonikov prebadali Lebičeve meandre zvočnih kaskad, toliko bolj navdušujoča – in veljalo bi, da bi zasedba prerasla v stalno izvajalsko telo.«
Po uspešni predstavitvi Lebičevega kvarteta so se zaradi želje po nadaljnjem skupnem muziciranju res odločili, da prerastejo v stalno zasedbo. Šele pozneje pa so si po Mozartovem Godalnem kvartetu v C - duru, KV 465 nadeli ime Dissonance.
Kvartet je doslej nastopil v okviru Koncertnega ateljeja Društva slovenskih skladateljev, na Svetovnih glasbenih dnevih »WMD 2015«, v okviru Imaga Sloveniae, na Festivalu Soboški dnevi 2016, na Festivalu Maribor, Mednarodnemu bienalu sodobne glasbe v Kopru in ostalih prizoriščih. V sodelovanju s priznanim italijanskim klarinetistom Michelejem Marellijem je kvartet na festivalu Musica In Estate 2015 v Acqui Terme – Alessandrija (Italija) in v okviru mednarodnega cikla Simfonic voices v Kopru izvedel projekt »Mozart Destrutturato«.
Po besedah članov kvarteta ime ansambla simbolizira poslanstvo ansambla, ki se posveča tako klasični literaturi kot tudi delom sodobnih skladateljev, zlasti slovenskih.

 

Prodorni skladatelj Vito Žuraj (1979, Maribor), predstavnik slovenske mednarodno uspešne generacije »šeneštiridesetletnikov«, za katere je Evropa samoumevna skupna domovina, študiji po svetu, mednarodne štipendije, skladateljska naročila, izvedbe in nagrade svetovnih festivalov, ansamblov in ustanov pa za najbolj nadarjene in izurjene tako v kompoziciji kot v komunikaciji (mednje zagotovo sodi Vito Žuraj) samoumevna posledica, ima za seboj obsežen opus za najrazličnejše zasedbe od solističnih, elektronskih, komornih, ansambelskih in simfoničnih del do opere.
Skladba za godalni kvartet z naslovom Scratch je priostreno, duhovito, glasbeno in izvajalsko zanimivo enostavčno delo, po mladostnem Godalnem kvartetu št. 1 in Fragmentu tretje za to zasedbo. S »praskanjem« in pizzicati glasbeniki ustvarjajo zanimivo homogeno in ekspresivno glasbeno govorico, Žuraj skladbo označi za »kratko študijo za godalni kvartet«, katere »zvočna struktura je zgrajena predvsem na osnovi pizzicata, kar skladbi daje pečat pointilizma,« ter doda: »Skladba je nastala leta 2012 za skladateljsko tekmovanje Premio San Fedele Milano.« Prvi ga je izvedel Quartetto Prometeo 15. septembra 2012 na 4. mednarodnem Pharos festivalu sodobne glasbe v Delikiposu na Cipru.
Lojze Lebič (1934, Prevalje), skladatelj, dirigent, pedagog in glasbeni pisec, član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter dobitnik vseh najvidnejših slovenskih in mnogih mednarodnih umetniških nagrad in priznanj, po izobrazbi tudi arheolog, ena najpomembnejših slovenskih glasbenih osebnosti 20. in 21. stoletja, je avtor izjemno tehtnega, žlahtnega, svetovljanskega, obenem pa arhetipsko slovenskega glasbenega opusa. Čeprav Lebič svoje umetnine praviloma dolgo kleše in brusi, njegov kompozicijski opus v več kot polstoletnem ustvarjalnem obdobju od pisanja zborov v dijaških letih pa do danes zajema na desetine izredno domišljenih vokalnih, zborovskih, komornih, elektronskih, ansambelskih, simfoničnih in vokalno-instrumentalnih del, izvajanih po vsem svetu z ansambli vseh celin. Njegove partiture so izšle v Evropi in ZDA, njegova diskografija sega do dvomestnih števil.
Čeprav v Lebičevih delih vedno znova občudujemo najčistejši izraz glasbeno absolutnega in zasedba godalnega kvarteta v različnih glasbenih obdobjih ostaja ena najbolj značilnih v tovrstni glasbeni umetnosti, presenetljivo, Lebič za godalni kvartet ni veliko komponiral. A njegov štiristavčni Streichquartett (1983, naročilo Deutscher Verlag Für Musik), kot ga je že leta 1988 izjemno dobro označil muzikolog dr. Ivan Klemenčič v Muzikološkem zborniku »pomeni sintezo modernističnih prizadevanj. Artistično je pri nas nepresežen kompendij sodobnega kvartetnega zvoka, ki pa je vseskozi podrejen skladateljevi humanistični viziji umetnosti … ena najpomembnejših slovenskih kvartetnih skladb.« Klemenčičevo vrednotenje je povsem neovrgljivo in upravičeno velja še danes. Nastanek Godalnega kvarteta Dissonance le potrjuje, kako lahko velika glasbena umetnina, kakršen je ta Lebičev Godalni kvartet, ob njenem poustvarjanju tako navdihne in prežame glasbenike, da jih zaveže k nadaljnjemu angažiranemu skupnemu komornemu muziciranju.
Wolfgang Amadeus Mozart (1765, Salzburg) ima v svojem genialnem opusu tudi 23 godalnih kvartetov. Godalni kvartet št. 19 v C - duru, KV 465, »Disonančni« sodi v zrelo obdobje njegovega komponiranja za to žlahtno zasedbo, med šest t. im. Haydnovih kvartetov od št. 14 do št. 19, nastalih na Dunaju med letoma 1782 in 1785. Ti veljajo za vrhunec Mozartovega kvartetnega ustvarjanja, v čas, ko je oče godalnega kvarteta Joseph Haydn že utrdil štiristavčno zgradbo in sta se z Mozartom že poznala ter večkrat tudi skupaj muzicirala. Kot lahko beremo v uvodniku h kritični izdaji Mozartovih godalnih kvartetov (Gl. Ludwig Finscher, Bärenreiter Verlag Kassel, 1961, 1989), je bil Kvartet št. 19 le dan po tem, 15. januarja 1785, ko ga je Mozart vnesel v svoj rokopisni katalog, skupaj z ostalimi petimi kvarteti tega »ciklusa« izveden v Haydnovi prisotnosti in krogu še nekaterih nedokumentiranih prijateljev, vnovič pa ga je Haydn poslušal na Mozartovem domu še mesec dni pozneje. Najverjetneje so ga takrat izvajali Wolfgang in Leopold Mozart ter barona Anton in Bartholomäus Tinti. Kot še piše Finscher, je bil po Leopoldovem poročanju Haydn ob tem zasebnem koncertu zelo ganjen in od tod tudi znamenita Haydnova izjava, ki jo je ponosni oče Leopold zabeležil v pismu Nannerl: »Kot pošten človek vam pred Bogom lahko rečem, da je vaš sin največji skladatelj, kar jih poznam osebno ali po imenu; ima okus in ob tem tudi največje vedenje o znanosti komponiranja.«

Mojca Menart


 

SKLADBE:

1          Vito Žuraj: Scratch    (
poslušaj!)                                                5:37

Lojze Lebič: Godalni kvartet
2          I.                                                                                         3:36
3          II.                                                                                       3:22
4          III.                                                                                      3:48
5          IV.                                                                                      6:39

Wolfgang Amadeus Mozart: Godalni kvartet št. 19 v C-duru, KV 465, "Disonančni"
6          I.       Adagio – Allegro                                                10:54
7          II.     Andante cantabile                                            7:13
8          III.    Menuetto: Allegro. Trio.                                4:43
9          IV.    Allegro molto                                                      7:57