Bališ v projektu manjšin

Te se morajo slišati in morajo peti še naprej

Gradiščansko-hrvaška skupina Bruji in koroško-slovenska zasedba Bališ se bosta napotili po avstrijskih mestih. Večerne koncerte bodo spremljale še druge iniciativne akcije. Tako bodo na primer člani skupin dopoldan obiskali gimnazijske razrede in tam poročali o situaciji in življenju manjšin danes. V Celovcu bo pred koncertom okrogla miza o situaciji na Koroškem po postavitvi dvojezičnih tabel.
Vsi akterji, ki so vključeni v projekt so mnenja, da se morajo avstrijske manjšine slišati in morajo peti še naprej!


Letošnji termini nastopov so:

- 27.10. - Graz / Gradec – Postgarage
- 10.11. - Celovec / Klagenfurt – Stereo Club
- 16.12. - Weiz – Volkshaus

Bališ v projektu manjšin